TGAE IV: Thinking strategically about the EU external action

Vilka är i dag de stora internationella utmaningarna för EU? I rapporten Think Global–Act European IV. Thinking strategically about the EU external action diskuterar experter från 16 europeiska tankesmedjor och forskningsinstitut de områden där det krävs nytänkande för att EU ska kunna behålla sitt inflytande i en snabbt föränderlig värld.

Projektet Think Global – Act European (TGAE) leds av det franska institutet Notre Europe – Jacques Delors Institute. Sieps är svensk partner i samarbetet och den här rapporten innehåller ett bidrag av Christophe Hillion, forskare i juridik vid Sieps.

Såväl rapporten som en separat sammanfattning kan laddas ned här nedan.  Sieps bidrag – The EU Neighbourhood Competence under Article 8 TEU – kan laddas ned här. Det senare ingår i Sieps forsknings projekt EU:s utrikespolitiska kapacitet under Lissabonfördraget. För mer information, se Notre Europes webbplats.