The Dynamics of Enlargement: The Role of the EU in Candidate Countries (2006:4)

Författare: 

Denna studie handlar om EU:s roll i lagstiftningsprocesserna i de förutvarande och nuvarande ansökarstaterna i Öst- och Centraleuropa och tar sin utgångspunkt i den unika process som anpassningen till EU utgör.

Vid toppmötet i Köpenhamn 1993 fastställde det Europeiska Rådet de kriterier som måste uppfyllas för att ett land skall kunna bli medlem i EU. Studien fokuserar på ett av dessa, nämligen det som innebär förmågan att ta på sig de skyldigheter som följer med medlemskapet, vilket bl.a. innefattar införlivning av EUs omfattande lagstiftning i den nationella lagstiftningen.

Syftet med studien är tvådelat. För det första, syftar den till att beskriva hur EU har agerat gentemot ansökarstaterna vad gäller just anpassningen till EUs lagstiftning och på vilket sätt EU har sett till att de krav som ställs uppfylls. För det andra syftar studien till att analysera vilka konsekvenser EUs agerande får, vad gäller beslutsfattarnas och befolkningens inställningen till EU och till EU-integrationen och vilka lärdomar man kan ta med sig inför kommande utvidgningar.

Rapporten presenterades vid seminariet Den politiska dynamiken i EU:s utvidgning och ingår i forskningsprojektet EU:s nya gränser: möjligheter och utmaningar.

icon 2006:4 The Dynamics of Enlargement: The Role of the EU in Candidate Countries' Domestic Policy Proce (197.59 kB)