The Euro - What's in it for me? An Economic Analysis of the Swedish Euro Referendum 2003 (2007:2)

Rapporten analyserar väljarbeteendet vid folkomröst-ningen om euron 2003. Skulle Sverige införa euron, den gemensamma europeiska valutan, eller behålla kronan, den nationella valutan? Valet stod mellan två alternativa växelkurssystem: antingen en permanent fast växelkurs genom att gå med i den europeiska valutaunionen eller en fritt flytande växelkurs för kronan genom att stå utanför den europeiska valutaunionen.

Valet avslöjade markanta skillnader i röstningsbeteende mellan olika grupper i samhället: mellan hög- och låginkomsttagare, mellan hög- och lågutbildade, mellan män och kvinnor, mellan privat anställda och offentligt anställda och mellan stad och land.

En majoritet av valmanskåren föredrog att behålla kronan och därmed den flytande växelkursen. Väljarna ställde sig frågan vad de personligen hade att vinna respektive förlora på ett euromedlemskap. Sedan röstade de därefter. Undersökningen är unik genom att den bygger på en nationalekonomisk ansats.

Rapporten presenterades på Europaforum Hässleholm 2007- Europaforskarnas dag och ingår i forskningsprojektet EMU:s politiska ekonomi: en analys av euroomröstningen i Sverige.

icon 2007:2 The Euro - What´s in it for me? An Economic Analysis of the Swedish Euro Referendum 2003 (654.13 kB)