The Future of the Schengen System (2013:6)

The Future of the Schengen System (2013:6)
Författare: 

Schengen-samarbetet är ett av de främsta uttrycken för den europeiska integrationen. Det innebär att gränserna mellan medlemsländerna kan passeras utan kontroll, vilket i sin tur kräver ett stort mått av harmonisering och bygger på förtroende länderna emellan. Vid några tillfällen har det förtroendet dock utmanats av att enskilda medlemsländer har återinfört inre gränskontroller. Schengen-samarbetet har därför genomgått en översyn och 2013 kom EU:s institutioner överens om nya regler. I den här rapporten diskuterar författaren, professor Steve Peers, det nya regelverket och vad det innebär för den fria rörligheten i EU. 

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Interna och externa dimensioner av asyl och invandring.

Steve Peers är professor i juridik vid School of Law, University of Essex, Storbritannien.