The impact of the financial crisis on European housing systems: a review (2014:2)

Krisåren visade att bostadsmarknader påverkar stabiliteten i hela EU. Ramarna kring bostadsfinansiering har också ändrats, både genom lagstiftning och genom en mer försiktig hantering av bolån. Den här rapporten belyser hur EU, medlemsländerna och marknaderna har hanterat krisen och lågkonjunkturen. Här granskas särskilt hur bostadspriserna har förändrats i olika grupper av länder och hur EU, regeringarna och marknaderna har svarat på krisen vad gäller bostadsmarknaden. Rapporten visar också att åtgärderna har skiljt sig åt i olika länder och att flera orosmoln kvarstår.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.

Christine Whitehead är professor i bostadsekonomi vid London School of Economics and Political Science (LSE). Kathleen Scanlon är forskarassistent vid LSE. Jens Lunde är docent i finansiell ekonomi vid Copenhagen Business School.