The Political Dynamics of Turkish accession to the EU: a European Success Story or the (2004:9)

Författare: 

Rapporten ger en översikt över frågor som väcks i samband med Turkiets förhandlingar med EU om medlemskap. Frågor om huruvida Turkiets reformprocess kommer att kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt och vilka faktorer som kommer att bli avgörande i förhandlingarna tas upp.

Vidare undersöker författaren hur den politiska dynamiken kring förhandlingsprocessen kan komma att utvecklas och ställer frågan hur ett turkiskt medlemskap kommer att påverka EU, med tanke på landets storlek, geografiska läge och de radikala politiska, ekonomiska och sociala förändringar som alltjämt pågår i Turkiet.

Rapporten presenterades vid seminariet The Political Implications of Turkish Accession to the EU och ingår i forskningsprojektet EU:s nya gränser: möjligheter och utmaningar.

 icon 2004:9 The Political Dynamics of Turkish accession to the EU: a European Success Story or the EU's M (371.59 kB)