Tjänster av allmänt intresse: ett svenskt perspektiv (2011:8)

Författare: 

Ansvaret för att tillhandahålla välfärdstjänster i Sverige ligger i huvudsak på kommuner, landsting och regioner. Det gäller bland annat tillgång till bostäder, hälso- och sjukvård, avfallshantering och utbildning. Utförandet är dock ofta en uppgift för privata aktörer, vilket innebär att det EU-rättsliga regelverket aktualiseras.  I den här rapporten diskuterar professor Tom Madell vilken betydelse EU:s regler om tjänster av allmänt intresse kan ha för att upprätthålla den kommunala självstyrelsen och den svenska välfärdspolitiken.

Studien är ett bidrag till debatten om hur man förenar intresset av en fri marknad med andra socialpolitiska intressen. Den ingår i Sieps projekt Sociala Europa.

Tom Madell är professor i juridik vid Umeå universitet.