Turkey, Sweden and the European Union Experiences and Expectations

Författare: 

I början av oktober 2005 samlades ett antal turkiska och svenska akademiker, diplomater och journalister på svenska generalkonsulatet i Istanbul för en "runda-bordet-diskussion" om "Turkiet, Sverige och EU.

Efter mer än fyrtio års diskussioner inom EU var frågan inte längre om Turkiet bör släppas in i förhandlingsrummet, utan hur dessa förhandlingar bör genomföras och vad resultatet kan bli. Bidragen till denna konferens publiceras i denna rapport

Rapporten ingår i forskningsprojektet EU:s utvidgningsproblematik.