Upphandling och arbete i EU (2010:3)

Är det möjligt att inom ramen för EU:s regler ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling? Kan man till exempel främja jämställdhet, integration av funktionshindrade och goda arbetsvillkor? Författarna till rapporten Upphandling och arbete i EU anser att så är fallet, men menar att Sverige inte utnyttjar det utrymme som finns.

Rapporten är på svenska men innehåller en sammanfattning på engelska.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Sociala Europa och presenterades vid seminariet Upphandling och arbete i EU - Hur stort är utrymmet för sociala hänsyn?

icon Upphandling och arbete i EU (2010:3) (948.67 kB)

icon Sammanfattning 2010:3 (92.26 kB) 

icon Summary 2010:3 (237.45 kB) 

Kerstin Ahlberg är forskningsredaktör vid Stockholms universitets juridiska institution och hedersdoktor vid juridiska fakulteten. Niklas Bruun är professor i privaträtt vid Helsingfors universitet och fr.o.m. i år även gästprofessor vid Stockholms universitet