Vad hände(r) med den konstitutionella krisen i EU? (2006:6)

I denna samlingsvolym behandlas den övergripande frågan "Vad hände(r) med den konstitutionella krisen i EU?" Ämnet berörs generellt av Carl Fredrik Bergström som framförallt behandlar frågan om EU:s demokratiska legitimitet i det nya perspektiv som öppnar sig efter misslyckandet med ratificeringen av det konstitutionella fördraget.

Därefter behandlas ämnet från tre skilda utgångspunkter. Jörgen Hettne tar avstamp i den rättsutveckling som skett i gemenskapsdomstolarnas rättspraxis och diskuterar vad som egentligen är nytt i det konstitutionella fördraget.

Josefin Almer beskriver kommissionens strategier för att ta sig ur den nuvarande problematiken och förankra det europeiska integrationsprojektet bättre hos EU:s medborgare.

Maria Bergström undersöker slutligen vilka handlingsalternativ som EU har vid sidan av ett nytt grundfördrag samt diskuterar om det är lämpligt att utnyttja dessa möjligheter i den uppkomna situationen.

Rapporten ingår i forskningsprojektet En konstitution för Europa?

icon 2006:6 Vad hände(r) med den konstitutionella krisen i EU? (422.98 kB)