Voting in the Council of the European Union (2012:2)

Författare: 

Europeiska unionens råd - mer känt som ministerrådet - är EU:s viktigaste lagstiftande organ och dess mest betydelsefulla EU-institution. Men fortfarande är kunskapen om hur rådet fattar beslut och hur medlemsländerna röstar bristfällig.

I den här rapporten redogör författaren för medlemsländernas röstbeteende. Rapporten är baserad på data som omfattar perioden 1995-2010 samt intervjuer med tjänstemän i ministerrådet och medlemsländernas ständiga representationer.

Publikationen ingår i projektet EU:s politiska system.

Wim Van Aken är forskarassistent i nationalekonomi vid HEC-universitetet i Liège och gästforskare på statsvetenskapliga och sociologiska fakulteten vid Antwerpens universitet.