Övrigt

Det är i år tio år sedan Sieps bildades, med uppgift att ta fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor. I dag, när behovet av analys är viktigare än någonsin, är det en naturlig mötesplats för forskning och politik.

I den här skriften ges bland annat en översikt över våra...

Läs mer
Författare:

Sieps gör i ett löpande projekt en årlig statistisk genomgång av EU:s lagstiftning. Den första studien omfattar 1994 och den senast publicerade avser 2008 som kan läsas och laddas ned här nedan.

En sammanställning för 2009 är under arbete. Under nästa år kommer dessutom ny statistik att...

Läs mer
Författare:

Sieps gör i ett löpande projekt en årlig statistisk genomgång av EU:s lagstiftning. Den första studien omfattar 1994 och den senast publicerade avser 2008 som kan läsas och laddas ned här nedan.

En sammanställning för 2009 är under arbete. Under nästa år kommer dessutom ny statistik att...

Läs mer
Författare:

Den här skriften sammanfattar några av höjdpunkterna under 2010....

Läs mer
Författare: