11 april - Housing finance in Europe in times of crisis

Den ekonomiska krisen har lyft fram vikten av en välfungerande bostadsfinansiering. Riskabla och kortsiktiga bolån samt värdepapperiseringen av dessa var viktiga orsaker till den kris vi nu befinner oss i. Bostadsfinansieringens storlek är sådan att den inte bara påverkar enskilda hushåll och banker utan hela det finansiella systemets stabilitet. Krisen och de sjunkande bostadspriserna har också fått stor effekt på bostadsfinansieringen i flera länder.

Vid det här seminariet presenterar tre medverkande olika aspekter av dessa förändringar. Christian König, tyska Verband der Privaten Bausparkassen e.V. i Berlin, medverkar i EU:s lagstiftningsprocess kring frågorna och berättar om försök till gemensamma regleringar för bolån inom EU. König är författare till Sieps nyligen publicerade analys The creation of an internal market for mortgage loans: A never-ending story?

En av Europas mest framstående forskare vad gäller bostadsfinansiering, Christine Whitehead, professor vid London School of Economics presenterar förändringar vad gäller exempelvis amorteringsgrad och riskbenägenhet vid utlåning i flera olika EU-länder. 

Alexandra Leonhard, analytiker på Boverket och expert på svensk bostadsfinansiering, berättar om situationen i Sverige.

Talare
Christian König, chef för juridiska avdelningen, Verband der  Privaten  Bausparkassen e.V, Berlin
Christine Whitehead, professor i nationalekonomi, London School of Economics
Alexandra Leonhard, analytiker, Boverket

Moderator
Monika Hjeds Löfmark, forskare i nationalekonomi, Sieps

Tid: Torsdagen den 11 april, kl.13:00-15:00. Registrering/kaffe från 12:30.
Plats: Sieps, Fleminggatan 20, Stockholm OBS! Ny plats!
Språk: engelska

Seminariet är avgiftsfritt och öppet för allmänheten. Samtliga deltagare erhåller ett exemplar av den publikation som presenteras.

 

Nedan finns de PowerPoint-presentationer som visades under seminariet.

 

Anmälan