back
Myndigheternas roll i EU-arbetet

- Seminarium för myndighetsledningar

Myndigheterna har en central roll i EU-arbetet. Det handlar såväl om genomförandet av EU:s lagstiftning som EU:s lagstiftningsarbete i stort. Den svenska förvaltningsmodellen är unik i ett europeiskt perspektiv och medför därför ett antal utmaningar vad gäller roller och ansvar. I syfte att stärka det svenska EU-arbetet erbjuds ett seminarium om myndigheternas roll i EU-arbetet.

Frågor som kommer att tas upp är bl.a. följande:
- EU:s funktionssätt
- Trendspaning om EU:s utveckling
- Rollfördelningen i EU-arbetet mellan regeringen och myndigheterna
- Framgångsfaktorer i förhandlingsarbetet – myndigheternas roll
- Delaktighetsfrågor

Seminariet erbjuds från och med maj 2017.
Längd: 1,5 timme.
Plats: Seminariet genomförs hos beställaren.

Föreläsare: Mats Wiberg, Rätts- och expeditionschef Regeringskansliet. Eva Sjögren, Direktör Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps).

Seminariet är ett samarbete mellan Regeringskansliet och Sieps.

Beställ seminariet: Kontakta utbildningar@sieps.se, OBS! seminariet erbjuds enbart till myndighetsledningar.