EU-kommissionen i halvtid – Hur har det gått hittills?

När Jean-Claude Juncker i november 2014 tog över ordförandeskapet för Europeiska kommissionen utlovade han en ”mer politisk” och mindre teknokratisk kommission under den kommande mandatperioden. När halva perioden nu har gått är det dags att ta temperaturen. Vad har Juncker-kommissionen egentligen åstadkommit och är den verkligen ”mer politisk”?

Sammanställningen publicerades våren 2017.

Seminarium den 14 juni 2017

Den 14 juni arrangerade Sieps ett seminarium för att – ur olika aspekter – diskutera frågan. Medverkade gjorde såväl forskare som personer tidigare verksamma i kommissionen. 

Vid seminariet presenterades följande Sieps-publikationer

Medverkande

  • Michael Leigh, forskare, The German Marshall Fund of the United States (GMF), Bryssel
  • Mark Rhinard, professor i internationella relationer, Stockholms universitet
  • Neill Nugent, professor i statsvetenskap, Manchester Metropolitan University
  • Sophia Russack, utredare, Centre for European Policy Studies (CEPS), Bryssel
  • Agnès Courades Allebeck, chef för enheten för inre marknaden, Kommerskollegium

Se seminariet från den 14 juni 2017