Senaste publikationer

The Next Presidency of the Council of the EU: what to expect when Sweden takes over

Vid årsskiftet tar Sverige över det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Det institutionella och lagstiftande ansvaret axlas i en tid präglad av krig och ekonomisk kris, och av en relativt nytillträdd svensk regering. Louise Bengtsson och Jakob Lewander, forskare respektive utredare vid Sieps, finner trots detta skäl att vänta sig att Sverige kommer att lyckas i rollen som en oberoende medlare och effektiv krishanterare. (2022:19epa)

Europeiska politiska gemenskapen – ny form för den yttre ringen runt EU

Efter Rysslands invasion har Ukraina, tillsammans med flera andra länder, knackat allt hårdare på EU:s dörr. EU har svarat med kandidatstatus, men också med alternativa former av partnerskap. Daniel Tarschys, senior rådgivare på Sieps, beskriver bakgrunden till den nyligen inrättade Europeiska politiska gemenskapen (EPG), och undersöker vilka förutsättningar sammanslutningen har att bli varaktig. (Oktober 2022)

Knäckfrågor inför det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd

Vid årsskiftet tar Sverige över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Vilka frågor kan komma att ställa särskilda krav på det svenska ordförandeskapet? I en samlingsvolym beskriver 15 texter det aktuella läget på ett urval centrala områden. Författarna är alla verksamma vid Sieps. (2022:3op)

Perspektiv på energikrisen: En gemensam marknad med decentraliserade lösningar

Energikrisen drabbar EU parallellt med stigande inflation och ökande offentlig skuldsättning. Krisåtgärder på ett område riskerar att förvärra problemen på ett annat. Därför förordar Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi vid Sieps, samordnade åtgärder mot de stigande energipriserna, i form av klumpsummor till de hushåll med lägst inkomst. (Oktober 2022)

The Commission v the Member States: who wins in court, and why?

Överträdelseärenden i EU-domstolen är inte så enkla för kommissionen att vinna som tidigare forskning antagit. I denna Europapolitiska analys visar Markus Johansson och Olof Larsson, båda forskare vid Göteborgs universitet, att medlemsstaterna opponerar sig mot kommissionen på sätt som tidigare varit okänt, vilket påverkar kommissionens möjligheter att nå framgång. (2022:18epa)

Sieps i media

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Tema: Ordförandeskapet

Under första halvan av 2023 tar Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. På denna sida samlar Sieps publikationer, seminarier och poddar som handlar om ordförandeskapet. (November 2022)

Tema: EU:s demokratiska system

Nyligen avslutades konferensen om Europas framtid – ett forum som syftar till att öka allmänhetens inflytande över EU. På den här temasidan hittar du analyser och seminarier om frågor som rör EU:s demokrati och styrelseformer. (Augusti 2022)

Tema: EU:s konstitutionella system

Vilken roll har domstolarna i EU-samarbetet? Hur har Sveriges rättssystem påverkats av EU-medlemskapet? Behöver EU en medielag? Dessa och fler frågor diskuteras i analyser som finns samlade på denna temasida. (Oktober 2022)