EU-utbildningar

I Sieps uppdrag ingår att erbjuda EU-utbildning för anställda i olika funktioner på statlig, regional och kommunal nivå. Syftet är att höja kompetensen när det gäller EU och svensk Europapolitik. Med anledning av coronaviruset erbjuder vi flertalet utbildningar digitalt.

Öppna utbildningar hösten 2021

Nu är kursanmälan öppen för höstens öppna utbildningar. Kurserna är öppna för alla som arbetar inom offentlig verksamhet. Välkommen med din anmälan!

Grundläggande EU-kunskap

Datum och tid: 7 oktober, kl. 9.00 – 12.00

Kursledare: Anna Wetter Ryde, forskare i juridik, Sieps och Karin Flordal, utredare i statsvetenskap, Sieps

Online via Zoom: Anmäl dig här!

 

EU och Sverige

Datum tid: 27 oktober, kl. 9.00-11 samt kl. 13.00-15.00 (Observera att kursen är uppdelad i två pass.)

Kursledare: Lars Niklasson, forskare i statsvetenskap, Sieps och Anna Wetter Ryde, forskare i juridik

Online via Zoom: Anmäl dig här!

 

Att delegera, genomföra och kontrollera: Europeiska kommissionen och medlemsstaterna

Datum och tid: 9 november, kl. 9.00–12.00

Kursledare: Zofia Tucinska, utbildningskonsult med många års praktisk erfarenhet av EU-förhandlingar.

Online via Zoom. Anmäl dig här!

 

Pris: 1 750kr/person per kurs, exklusive moms

Sprid gärna information om kurstillfällena till andra intresserade.

Sieps EU-utbildningar

Digitala utbildningar

Vi kan nu erbjuda de flesta av våra utbildningar i digitalt format. Hör av er till oss med era önskemål om kurser, tider och tekniska lösningar.

Kursen Grundläggande EU-kunskap beskriver hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet ser ut idag. Exempel på kurser med specialteman är:

  • Förhandlingar i EU – praktik, kultur och språk

  • EU:s beslutsprocess, relationen mellan EU och Sverige

  • Rättsliga aspekter

  • EU:s budget.

Vi har också höjt vår föreläsarberedskap och kan erbjuda kurser på kort varsel.

Se även vår broschyr med översiktlig information om EU-utbildningarna:

Sieps EU utbildningar.PNG

 

Utbildningar som går att beställa

Sieps erbjuder flera olika kurser som offentlig verksamhet kan beställa, både övergripande och specialiserade kurser. Exempel på utbildningar är:

  • EU:s institutioner i praktiken (Brysselresa)

  • EU och Sverige

  • EU-förhandlingar i praktiken.

Här hittar du alla våra utbildningar. 

Kurskatalog digital high 2020.pdf

Våra föreläsare

Forelasare2020.jpg

Övre raden från vänster: Anna Wetter Ryde, forskare i juridik och utbildningsansvarig, Lars Niklasson, forskare i statsvetenskap, samt Zofia Tucinska, utbildningskonsult och tidigare utredare på Sieps.

Nedre raden från vänster: Anna Södersten, forskare i juridik, Jörgen Hettne, professor vid institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet, samt Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap och Sieps direktör.

EU-utbildning för kommuner och regioner

I samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder vi också en utbildning för kommuner, regioner och landsting.

Den handlar om hur EU fungerar, hur den lokala och regionala nivån påverkas av EU samt om vad kommun- och landstingspolitiker kan göra för att delta i EU-politiken. Utbildningen är kostnadsfri och genomförs hos beställaren. 

För att beställa denna utbildning kontaktar du Milla Järvelin på SKR.

Se en inspelning av utbildningen i förkortad version

Webbutbildningar

Den här filmen är en del av Sieps utbildning EU-kunskap – en grundkurs. Utbildningen förklarar hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet med dess institutioner och regelverk ser ut idag.

Målet är att öka deltagarnas kunskap om:

• EU:s institutioner och befogenheter
• Beslutsprocessen, hur lagstiftning tas fram
• EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.

Här kan du se hela kursen eller valda delar

 

Vill du få utskick om Sieps EU-utbildningar?

Vi skickar information om våra kommande EU-utbildningar. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Kontakta oss

Katarina Flodén

Ansvarig för Sieps ekonomi och budget samt utbildningssamordnare med ansvar för redovisning och offerter.

Kontakta mig
KF_SV_kontaktaEU.jpg

Anna Wetter Ryde

Forskare i juridik, utbildningsansvarig och ställföreträdande direktör.

Kontakta mig
AWR_kontaktaEU.jpg