EU-utbildningar

Vad erbjuder Sieps?

 • Sieps erbjuder en rad olika utbildningar, grundläggande såväl som fördjupningskurser. Samtliga utbildningar kan ges både fysiskt och digitalt. Det finns också möjlighet att beställa skräddarsydda utbildningar utifrån era behov.

 • Varje halvår ges ett par av våra utbildningar som öppna utbildningar vilket innebär att enskilda kan anmäla sig till utannonserade kurstillfällen och delta efter individuella behov. 

 • Sieps utbildning Grundläggande EU-kunskap, finns som filmad webbutbildning uppdelad i en rad olika korta filmer. Dessa kan  användas så som det passar er verksamhet och behov!

 • För att leverera högklassiga, digitala utbildningar deltar kursdeltagare via det webbaserade mötesverktyget Zoom.

 • Hör av er till oss för en diskussion om önskemål kring utbildningsinnehåll och tider.


image2kf5.png

Sieps utbildningsutbud

Sieps erbjuder flera olika kurser, vilka delas in i grundläggade utbildningar och fördjupningsutbildningar. Vi vänder oss till anställda i olika funktioner på statlig, regional och kommunal nivå. 

Grundläggande EU-utbildningar 


Du väljer själv om ni vill gå endast någon eller samtliga av dessa kurser. Tillsammans ger de en gedigen bild av EU-samarbetet men de kan också ges separata från varandra, (dock kräver moment 2 och moment 3 att man gått moment 1, eller har tillskansat sig dessa kunskaper på annat sätt)

 1. Grundläggade EU-kunskap

 2. EU och Sverige

 3. EU:s institutioner i praktiken (Brysselresa)

Fördjupningsutbildningar

 • Det svenska ordförandeskapet i EU - vad ska myndigheter göra?

 • Att delegera, genomföra och kontrollera: Europeiska kommissionen och medlemsstaterna  

 • EU-rättslig metod vid införlivning och tillämpning

 • EU:s regler om statligt stöd

 • EU och grundlagarna

 • EU-förhandlingar i praktiken

 • Subsidiaritetsprincipen i praktiken

 • Writing and Interpreting Legal Texts in English

Vi skräddarsyr också utbildningar utifrån olika tematiska önskemål.

Övriga utbildningar

 • Myndigheternas roll i EU-arbetet: Seminarium för myndighetsledningar

Här hittar du mer information om alla våra utbildningar. 

 

Öppna utbildningar våren 2022

Vi återkommer med vilka utbildningar som kommer ges som öppna utbildningar i vår, och vilka datum de kommer att ges.

Kurserna är öppna för alla som arbetar inom offentlig verksamhet och kostar 1 750kr/person per kurs, exklusive moms. Välkommen! 

 

 

 

 

 

 

Våra föreläsare

Forelasare2020.jpg

Övre raden från vänster: Anna Wetter Ryde, forskare i juridik och utbildningsansvarig, Lars Niklasson, forskare i statsvetenskap, samt Zofia Tucinska, utbildningskonsult och tidigare utredare på Sieps.

Nedre raden från vänster: Anna Södersten, forskare i juridik, Jörgen Hettne, professor vid institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet, samt Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap och Sieps direktör.

Webbutbildning

De här filmerna är en del av Sieps utbildning Grundläggande EU-kunskap – en grundkurs. Utbildningen förklarar hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet med dess institutioner och regelverk ser ut idag. 

Målet är att öka deltagarnas kunskap om:

• EU:s institutioner och befogenheter
• Beslutsprocessen, hur lagstiftning tas fram
• EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.

Här kan du se hela kursen eller valda delar

 

Vill du få utskick om Sieps EU-utbildningar?

Vi skickar information om våra kommande EU-utbildningar. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Kontakta oss

Katarina Flodén

Ansvarig för Sieps ekonomi och budget samt utbildningssamordnare med ansvar för redovisning och offerter.

Kontakta mig
KF_SV_kontaktaEU.jpg

Karin Flordal

Utbildningsansvarig

Kontakta mig