Markus Johansson

Forskare i statsvetenskap

Markus Johansson är forskare i statsvetenskap vid Sieps och verksam vid Statsvetenskapliga institutionen och Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet. Han disputerade 2015 i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, med en dubbel examina från Antwerpens universitet.

Markus forskning är inriktad på EU:s institutioners funktionssätt och särskilt relationen mellan medlemsstaterna och institutionerna. Detta innefattar medlemsstaternas samarbete, förhandlingar och inflytande i ministerrådet, betydelsen av ledarskap inom EU, EU-medlemsstaternas lagefterlevnad och interaktion med kommissionen i överträdelseärenden som hamnar i EU-domstolen.

Publikationer i urval

2021: A risk framework for optimising policies for deep decarbonisation technologies (med David Langlet, Olof Larsson, Åsa Löfgren, Niklas Harring och Sverker Jagers). Energy Research & Social Science, 82.

2021: Explaining Cooperation in the Council of the EU Before and After the Brexit Referendum. Politics and Governance, 9(1): 5-15.

2020: Leadership in the European Union (med Lisbeth Aggestam). I Laursen, Finn (red.) The Oxford Encyclopedia of European Union Politics (tryck). Oxford: Oxford University Press, och Oxford Research Encyclopedia of Politics (online).

2019: Samarbete och inflytande i EU:s ministerråd (med Daniel Naurin och Rutger Lindahl). Sieps 2019:6epa.

2017: The Leadership Paradox in EU Foreign Policy (med Lisbeth Aggestam). JCMS: Journal of Common Market Studies, 55(6): 1203-1220.

2015: Negotiations as Usual. Putting Domestic Constraints on the Table in the Council of the European Union. Doktorsavhandling, Göteborg Studies in Politics 140. Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.