Valentin Kreilinger

Forskare i statsvetenskap

Valentin Kreilinger är forskare i statsvetenskap med fokus på EU-politik och EU:s institutioner. För närvarande följer hans särskilt EU:s framtidskonferens.

Kreilinger doktorerade vid Hertie School of Governance i Berlin 2018 och har en master från London School of Economics (2011). Närmast kommer han från en tjänst som analys- och forskningssamordnare vid the European Liberal Forum i Bryssel. Han har även arbetat som forskare vid tankesmedjan Notre Europe – Institut Jacques Delors (2011–2014) och som analytiker vid Jacques Delors Institute Berlin (2015–2020).

Valentin Kreilinger är även gästforskare vid the Centre for Parliamentary Studies, LUISS Guido Carli-universitetet i Rom, samt samordnare för projektet the Observatory of European Institutions (OEI) vid Europeiska universitetsinstitutet i Florens.

 

Publikationer i urval (på engelska):