Daniel Tarschys

Professor emeritus i statsvetenskap

Daniel Tarschys är professor em. i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Han har varit generalsekreterare i Europarådet, statssekreterare i Statsrådsberedningen samt riksdagsman (fp). Han har också varit vicepresident i internationella statsvetarförbundet IPSA samt ordförande i styrelserna för ESO, RJ, Sipri och Smer.