Jörgen Hettne

Professor i handelsrätt och docent i EU-rätt

Jörgen Hettne är professor i handelsrätt, docent i EU-rätt samt prefekt vid Institutionen för handelsrätt på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han är också föreståndare för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet (CFE). Hans forskning är främst inriktad på EU:s konstitutionella utveckling samt EU:s inre marknad och konkurrenspolitik, i synnerhet statliga monopol, offentlig upphandling och statligt stöd. Inom ramen för Sieps verksamhet fokuserar Hettne framför allt på den inre marknadens utveckling och regleringen av världshandeln.