Tillgänglighet för sieps.se

Sieps står bakom den här webbplatsen. Här nedan beskriver vi hur sieps.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Sieps webbplats är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av innehållet inte är tillgängliga. För mer information, se avsnittet nedan om innehåll som inte är tillgängligt.

Så arbetar vi med tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten till webbplatsens innehåll och ser regelbundet över möjligheten att göra detta.

Kraven på tillgänglighet är uppfyllda när det gäller innehåll publicerat som html-text. Kortare sammanfattningar eller presentationer av innehållet i publikationer, poddar och seminarier är därför tillgängliga. Det gäller även analyser i kortformatet Perspektiv.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sieps.se som undantas enligt beskrivningen nedan kan du kontakta oss via mejl: info@sieps.se. Svarstiden är normalt två arbetsdagar. En sådan begäran kommer att tillgodoses om den är berättigad och rimlig (15 § lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service).

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss (info@sieps.se) så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Innehåll som inte är tillgängligt

Undantag från regler

Sieps bedömer att det är oskäligt betungande att fullgöra kraven för visst innehåll (12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service): publikationer (rapporter och Europapolitiska analyser i pdf-format) samt förinspelade tidsberoende medier (poddar och inspelade seminarier).

Bedömningen grundas på en undersökning av kostnader i tid och resurser. Undersökningen visar att anpassningen för närvarande skulle innebära neddragningar i verksamheten; för vissa typer av innehåll skulle kostnaderna dubbleras. Kostnaderna har vägts mot uppskattade fördelar för myndigheten respektive personer med funktionsnedsättning. Vid bedömningen har vi tagit hänsyn till myndighetens storlek och struktur (tolv anställda, varav åtta forskare/utredare), målgrupper (beslutsfattare och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen) och innehållets karaktär (forskningsbaserade analyser och annat underlag i frågor om utvecklingen av Europeiska unionen och Sveriges Europapolitik).

Innehåll som inte omfattas av reglerna

Äldre innehåll undantas från kraven på tillgänglighet enligt 2 § förordning (2018:1938) om tillgänglighet till digital offentlig service: publikationer som har offentliggjorts före den 23 september 2018 och förinspelade tidsberoende medier som har offentliggjorts före den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen publicerades i februari 2017.

Consid AB har gjort en oberoende granskning av tillgängligheten på sieps.se (februari 2020).

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.