En modererad mediemarknad – så ska nya regler jämna ut spelplanen och främja yttrandefriheten

Juni 2024 • Lundqvist Björn

Rapport

Utvecklingen på den digitala medie- och annonsmarknaden har gjort att stora sökmotorer och sociala medier har kunnat växa på bekostnad av traditionella medieföretag. Björn Lundqvist, professor i Europarätt, beskriver hur detta har påverkat det offentliga samtalet, och hur den lagstiftning som EU har tagit fram ska komma åt de problem som har uppstått. (2024:17epa)

EU:s nya finanspolitiska ramverk: tredje gången gillt?

Juni 2024 • Eriksson Jonas

Analys

EU:s finanspolitiska ramverk inrättades samtidigt med euron och har sedan dess kritiserats för att skapa en rad problem. I denna analys undersöker Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi vid Sieps, om den senaste reformen av ramverket innebär en förbättring och huruvida omdiskuterade problem får en lösning. (2024:15epa)

Kan EU tvinga ut en medlemsstat?

Maj 2024 • Södersten Anna

Perspektiv

Medlemsstater som inte längre är fungerande demokratier – är det möjligt att utesluta dem ur EU? Frågan har diskuterats under en längre tid av forskare och ställs allt oftare på politisk nivå. I detta perspektiv diskuterar Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps, rättsliga möjligheter och ställer dem mot politiska överväganden. (Maj 2024)

Widening Without Falling Apart: Germany’s EU Enlargement Policy

Maj 2024 • Töglhofer Theresia

Analys

Vilken syn har Tyskland på EU:s utvidgning? Det är ämnet för denna Europapolitiska analys av Theresia Töglhofer (German Council on Foreign Relations). Analysen visar att omvärldsläget har förflyttat de tyska positionerna: intern reform och konsolidering prioriteras fortfarande men en utvidgning anses nu avgörande för EU. (2024:13epa)

Motvind eller medvind för klimatet efter EU-valet?

Maj 2024 • Engström Mats

Perspektiv

EU:s ”gröna giv” har under den gångna mandatperioden lett till många nya beslut som det nu är dags att genomföra. Mats Engström, analytiker med fokus på miljöpolitik och senior rådgivare vid Sieps, sammanfattar vad som talar för och emot ett fortsatt högt tempo i EU:s klimatpolitik. (Maj 2024)

Gränsöverskridande organiserad brottslighet i EU

Maj 2024 • Hjeds Löfmark Monika

Rapport

Den gränsöverskridande organiserade brottsligheten är ett stort problem i många av EU:s medlemsstater. I denna rapport gör nationalekonomen Monika Hjeds Löfmark en genomgång av drivkrafterna bakom denna typ av kriminalitet och beskriver de åtgärder som EU vidtagit för att stävja den. (2024:3)

Restoring the Borderless Schengen Area: Mission Impossible?

Maj 2024 • Peers Steve

Rapport

Sedan 2015 har antalet gränskontroller ökat inom Schengenområdet. EU-kommissionen har därför tagit initiativ till att ”rädda Schengen”. Den överenskommelse som nu ligger på bordet lär dock inte återställa det gränsfria området fullt ut, enligt Steve Peers, expert på EU-rätt. (2024:12epa)

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare