Procedures, Politics, Policies: the pieces of the puzzle for the next institutional cycle of the EU

Mars 2024 • Kreilinger Valentin

Analys

Valet till Europaparlamentet i juni 2024 markerar startpunkten för en ny mandatperiod i EU-politiken. I denna Europapolitiska analys beskriver statsvetaren Valentin Kreilinger (Sieps) hur det kommer att gå till när de viktigaste institutionerna ska förnyas och centrala ledare utses för nästa femårsperiod, en tid som lär präglas av ekonomiska utmaningar, utvidgning och interna reformer. (2024:6epa)

Utlokalisering av asylprocedurer: nya försök stöter på hinder

Mars 2024 • Parusel Bernd

Perspektiv

Flera europeiska länder arbetar med idéer om att flytta mottagandet av asylsökande till andra stater. Genom avtal med Albanien respektive Rwanda har Italien och Storbritannien kommit längst. I detta perspektiv analyserar Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap vid Sieps, vad diskussionen handlar om och varför ”externalisering” inte är en trovärdig strategi. (Mars 2024)

Stronger EU Partnerships for Sustainable Supply Chains

Februari 2024 • Engström Mats

Analys

Hur kan EU bli bättre på att stödja ”grönare” leveranskedjor? Ett sätt är att bygga starkare partnerskap med de låg- och medelinkomstländer där fabrikerna, jordbruken och de gröna råvarorna ofta är belägna. Det skriver Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps och expert på miljöpolitik. (2024:5epa)

Klimatprocesser i Europa: rättigheter under förändring

Februari 2024 • Hellner Agnes

Analys

Det har blivit vanligare att stater och företag stäms för att de inte fullgör sina klimaträttsliga skyldigheter. Dessa domstolsprocesser har potential att påverka klimatarbetet inom EU och definierar mänskliga rättigheter på området. Det skriver Agnes Hellner, universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet. (2024:3epa)

The European Health Data Space: Challenges and Opportunities

Februari 2024 • Fåhraeus David , Reichel Jane , Slokenberga Santa

Analys

På EU-nivå förhandlas just nu ett förslag om att reglera användningen av hälsodata inom Europeiska unionen. I denna Europapolitiska analys granskar juristerna David Fåhraeus, Jane Reichel och Santa Slokenberga vad förslaget om ett ”europeiskt hälsodataområde” kan innebära för viktiga berörda parter: patienter, personal inom hälso- och sjukvården, privata företag och offentliga förvaltningar. (2024:2epa)

The Minimum Standards of International Protection applicable to the European Union

Januari 2024 • Grundler Maja , Guild Elspeth

Rapport

EU:s medlemsstater har rättsliga skyldigheter gentemot människor som söker skydd. Det följer av att de har anslutit sig till EU och Europarådet samt undertecknat och ratificerat internationella människorättskonventioner. I denna rapport reder juristerna Elspeth Guild och Maja Grundler ut minimikraven på EU-medlemmar när det gäller skyddssökande. (2024:1)

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare