The Enigma of European Added Value: Setting Priorities for the European Union (2005:4)

Författare: Tarschys Daniel

En kritisk aspekt av den allt fastare sammanslutning som EU representerar rör frågan om hur uppgifter och utgifter mellan EU och dess medlemsstater skall fördelas. Vad skall egentligen göras på europeisk nivå och vilka åtgärder bör även fortsättningsvis vara nationella och/eller regionala angelägenheter?

I dessa diskussioner förekommer allt oftare begreppet "europeiskt mervärde", eller "European Added Value". Men vad betyder egentligen begreppet? I en studie av professor Daniel Tarschys belyses begreppet genom att spåra dess intellektuella härkomst och genom att undersöka dess användning inom olika policyområden. Studien söker därefter operationalisera begreppet och göra det användbart som ett framtida prioriteringsverktyg för den europeiska politiken.

Rapporten presenterades vid seminariet En modern europeisk union - vad ska den ägna sig åt? och ingår i forskningsprojektet European Added Value.