Upphandling och arbete i EU

Författare: Bruun Niklas, Ahlberg Kerstin

Är det möjligt att inom ramen för EU:s regler ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling? Kan man till exempel främja jämställdhet, integration av funktionshindrade och goda arbetsvillkor?

Författarna  till rapporten Upphandling och arbete i EU anser att så är fallet, men  menar att Sverige inte utnyttjar det utrymme som finns.

Rapporten är på svenska men innehåller en sammanfattning på engelska.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Sociala Europa och presenterades vid seminariet Upphandling och arbete i EU - Hur stort är utrymmet för sociala hänsyn?