States as Market Participants in the U.S. and the EU? Public purchasing and the environment

Författare: Czarnezki Jason J.

En fråga som diskuteras mycket i EU är hur offentlig upphandling kan användas till stöd för gemensamma samhälleliga mål som exempelvis bra miljöskydd. Men vilket handlingsutrymme har egentligen myndigheter när det gäller att utnyttja upphandling för att uppnå icke-ekonomiska mål?

I rapporten jämförs situationen i Europa med den i USA. Amerikanska delstater kan uppmuntra, och i vissa fall kräva, att lokala myndigheter köper produkter som har tillverkats i delstaten. Det kan ske mot bakgrund av undantaget för s.k. marknadsdeltagande (market participant exception).

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Framtidens inre marknad.