Strategic Use of Public Procurement – Limits and Opportunities

Författare: Hettne Jörgen

Enligt Europa 2020-strategin bör myndigheter använda offentlig upphandling för att stödja gemensamma samhälleliga mål som exempelvis bra miljöskydd och goda sociala villkor.

I analysen diskuteras Europeiska kommissionens förslag till nya upphandlingsregler där strategisk upphandling uppmuntras. Den övergripande frågan är hur stort utrymme det med nu gällande regelverk egentligen finns för myndigheter att utnyttja upphandling för att uppnå icke ekonomiska mål.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt Framtidens inre marknad.