Undervärderade effekter av ett längre arbetsliv i Europa

Författare: Jolivet Annie, Ericson Thomas, Anxo Dominique

Flera EU-länder har under det senaste decenniet vidtagit åtgärder för att öka sysselsättningsgraden för äldre och därmed förlänga arbetslivet. Den här analysen belyser utveckling för äldre på arbetsmarknaden i åtta europeiska länder, däribland Sverige.

Gemensamt för de åtta länderna är att högutbildade lämnar arbetslivet vid i genomsnitt högre åldrar än lågutbildade. Däremot finns det betydande skillnader när det gäller exempelvis sysselsättningsgraden för kvinnor.

Analysen sammanfattar också villkoren för den äldre arbetskraften och pekar på att flera socialekonomiska konsekvenser av ett förlängt arbetsliv förtjänar uppmärksamhet.

Analysen ingår i Sieps forskningsprojekt Framtidens inre marknad.