Subsidiaritetskontroll i nationella parlament och EU-domstolens ansvar för att kontrollen fungerar

Författare: Wetter Ryde Anna

Europeiska kommissionen har under cirka femton års tid arbetat kontinuerligt med att förbättra hur man förbereder och presenterar lagförslag för EU-lagstiftaren.

Sedan de nationella parlamenten fick möjlighet att pröva om lagförslagen är förenliga med subsidiaritets­principen går det att hävda att det är ännu viktigare att lagförslagen håller hög kvalitet eftersom parlamenten har kort tid på sig att sätta sig in i EU-frågorna.

Denna analys handlar om hur EU-domstolen kan bejaka de nationella parlamentens nya roll i lagstiftnings­processen genom att tillförsäkra en god lagstiftnings­teknik.

Publikationen ingår i Sieps forskningsprojekt EU:s konstitutionella utveckling.