Social turism? EU-domstolens senaste praxis avseende icke-aktiva unionsmedborgares rätt till förmåner

Författare: Holm Emma

Med den fria rörligheten för unions­medborgare kommer rätten att lika­behandlas när det gäller sociala förmåner i det nya värd­landet. Vissa medlems­stater har dock försökt att begränsa möjligheten för icke-aktiva att utnyttja dessa förmåner. Emma Holm är jur. dr. i EU-rätt och adjungerad lektor vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. (2015:24 pea)

I den här publikationen beskriver för­fattaren hur EU-domstolen grad­vis har ändrat inställning och gett sitt stöd för denna syn. Det är möjligen ett svar på medlems­ländernas ökande oro kring social turism.

Publikationen är på svenska och är en del av Sieps forsknings­projekt Sociala Europa.