Green paths through a pandemic

Författare: Engström Mats

Den pågående pandemikrisen har skapat osäkerhet för den gröna given – EU-kommissionens ambitiösa plan för framsteg på miljö- och klimatområdet. Vad kan beslutsfattare göra om de vill att given ska ge resultat? Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps, identifierar sex handlingsvägar. (2020:8epa)

Hur kommer covid-19 att påverka EU:s miljöpolitik? Vad kan regeringar med höga miljöambitioner göra för att den gröna giv som EU-kommissionen föreslagit ska ge goda resultat under de nya förutsättningarna?

Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps, lyfter fram ett antal faktorer som bidrar till att den gröna ambitionshöjningen fortfarande kan bli verklighet, däribland det politiska stöd som kommissionen och medlemsstater som Frankrike och Tyskland visar.

Å andra sidan har mycket uppmärksamhet skiftat från miljö till hälsa och ekonomi. Det finns också en risk att tidigare konflikter om klimatpolitiken mellan olika delar av unionen förstärks.

Det är för tidigt att dra definitiva slutsatser om hur pandemin kommer att påverka den europeiska miljöpolitiken. Mycket beror på de närmaste månadernas förhandlingar i ministerrådet. Finansministrarna kommer att spela en central roll, eftersom EU:s framtida miljöutveckling är nära knuten till vilka strategier som väljs för den ekonomiska återhämtningen.

Enligt författaren kommer politiskt ledarskap att bli avgörande för vilka gröna vägar EU väljer. Regeringar med höga miljöambitioner behöver särskilt överväga sex handlingsvägar:

  • utforma en återhämtningspolitik som ger miljöförbättringar

  • underlätta finansiering av grön omställning

  • skapa fördelar för alla delar av EU

  • planera strategiskt och långsiktigt, till exempel inför det svenska ordförandeskapet 2023

  • bygga brett stöd i samhället

  • ge den gröna given ett tydligt globalt perspektiv.

Analysen bygger bland annat på intervjuer med 15 beslutsfattare och experter i Bryssel och sex nationella EU-huvudstäder.