Politiska skiljelinjer i stödet för EU

Författare: Andersson Ulrika, Weissenbilder Marcus

Svenskarnas stöd för EU-medlemskapet är starkt, enligt 2021 års SOM-undersökning av svensk EU-opinion. Analysen lyfter fram ideologiska skiljelinjer i svenskarnas åsikter om EU, och visar att skepticismen har flyttat från vänster till höger under den tid Sverige varit medlem i unionen. (2022:12epa)

Svenska medborgares stöd för EU befinner sig på en stabilt hög nivå men flertalet motsätter sig fortfarande ytterligare fördjupning av europeisk integration. I den här Europapolitiska analysen undersöker Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder, båda verksamma vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet, den svenska EU-opinionen under 2021. De lyfter bland annat hur svenskarna uppfattar att EU-medlemskapet påverkar olika politik- och samhällsområden, huruvida Sverige bör förbli medlem i unionen, anta euron som valuta eller närmare samordna sin utrikespolitik med EU.

Författarna framhåller även att under Sveriges 25 år som unionsmedlem har EU-skepticismen flyttat till höger i den politiska terrängen. Svenskar som identifierar sig som vänster har en alltmer positiv syn på EU-medlemskapet medan de som ser sig som höger gradvis har blivit mer negativa till unionen. Även de som varken kallar sig höger eller vänster hör till de mest tveksamma till svenskt EU-medlemskap. Attityder till EU bland olika samhällsgrupper följer också de spår som tidigare analyser har indikerat: en positiv syn på EU sammanfaller med ungdom, hög utbildning och boende i tätbefolkade orter.

Eftersom årets sammanräkning av svensk EU-opinion gjordes under hösten 2021 (några månader innan Rysslands invasion av Ukraina) kommer denna analys att bli en värdefull jämförelsepunkt för 2022 års siffror.