The partisan dimension of the Conference on the Future of Europe: Agenda-setting, objectives and influence

Författare: Johansson Karl Magnus, Raunio Tapio

Konferensen om Europas framtid vänder sig till EU-medborgarna för att de ska diskutera unionens framtid. Men även EU-institutioner har varit involverade. I den här rapporten undersöker statsvetarna Karl Magnus Johansson och Tapio Raunio vilket inflytande de stora Europapartierna har haft över konferensens agenda. (2022:2)

Fördjupad europeisk demokrati är ett uttalat övergripande mål för Ursula von der Leyens kommission. För att uppnå detta lanserades Konferensen om Europas framtid där ambitionen är att engagera EU-medborgare i att diskutera unionens framtid.

Politiska partier spelar en central roll för att driva opinion och föra fram frågor på EU-nivå. I denna rapport undersöker statsvetarna Karl Magnus Johansson, affilierad professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, och Tapio Raunio, professor i statsvetenskap vid Tammerfors universitet, vilken roll de tre största Europapartierna har haft i att utforma framtidskonferensens form och innehåll.

Rapporten fokuserar på tre huvudfrågor: Vilka strategier har partierna valt för att påverka konferensen? Hur ser maktbalansen och arbetsfördelningen ut inom och mellan Europapartierna och partiernas grupper i Europaparlamentet? Vilka prioriteringar har partierna haft för konferensen?

Studiens resultat visar att framtidskonferensen har en viktig transnationell partipolitisk dimension. Europapartierna har stor erfarenhet av arbete i EU:s institutioner, vilket de har kunnat dra nytta av för att forma konferensens dagordning och debatter. Partierna prioriterade frågor rörande EU:s demokrati och institutioner. Däremot ansträngde de sig mindre för att nå ut till medborgarna.

Sammanfattningsvis bidrar studien till förståelse för EU:s demokrati och vilken roll Europapartierna har för att utforma unionens framtid.