Din sökning gav:

22 träffar

25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige – Reglering, omfattning och arbetsmarknadseffekter

September 2020 • Sjödin Erik , Wadensjö Eskil

Rapport

Med det svenska EU-inträdet kom nya typer av arbetskraftsmigration. Utstationering av arbetstagare är den form som har fått störst uppmärksamhet och har även lett till konflikt och lagändringar i Sverige. Idag är spelreglerna tydligare men har svag koppling till den alltmer komplexa lagstiftningen. Det skriver Erik Sjödin och Eskil Wadensjö, som också framhåller behovet av bättre statistik. (2020:8)

Europeisk minimilön: rättslig grund och politiskt tryck

Februari 2020 • Wetter Ryde Anna

Perspektiv

Europeiska kommissionen har på kort tid tagit idén om en minimilön från ord till handling. I Sverige har både arbetsmarknadsparter och politiska aktörer kommit med kritik och uttryckt oro för den svenska kollektivavtalsmodellen. Att EU har svaga befogenheter på området lär dock inte få frågan att försvinna från den politiska dagordningen. Det skriver Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps. (Februari 2020)

Social turism? EU-domstolens senaste praxis avseende icke-aktiva unionsmedborgares rätt till förmåner

Oktober 2015 • Holm Emma

Analys

Med den fria rörligheten för unions­medborgare kommer rätten att lika­behandlas när det gäller sociala förmåner i det nya värd­landet. Vissa medlems­stater har dock försökt att begränsa möjligheten för icke-aktiva att utnyttja dessa förmåner. Emma Holm är jur. dr. i EU-rätt och adjungerad lektor vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. (2015:24 pea)

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare