Din sökning gav:

22 träffar

Socializing the European Semester? Economic Governance and Social Policy Coordination in Europe 2020

Januari 2014 • Vanhercke Bart , Zeitlin Jonathan

Rapport

Den europeiska planeringsterminen som infördes i början av eurokrisen – och utgör kärnan i EU:s nya institutionella ramverk för ekonomisk och social styrning – har väckt frågor om hur EU:s framväxande socioekonomiska styrning egentligen fungerar och vad den leder till. I den här rapporten hävdar Jonathan Zeitlin och Bart Vanhercke att det sedan 2011 har skett en gradvis ”socialisering” av den europeiska planeringsterminen. (2014:7)

Alternative Dispute Resolution for Consumers in the Financial Services Sector: A Comparative Perspective

Januari 2013 • Benöhr Iris

Analys

Möjligheten till rättslig prövning är avgörande när det gäller att stärka konsumenternas ställning på en integrerad europeisk marknad. I det sammanhanget är tvistlösning utanför domstolarna (medling, förlikning, etc.) såväl som tvistlösning online intressanta alternativ till konventionella metoder för gottgörelse. Den formen av uppgörelser uppmärksammas också allt mer i EU.

Consumer´s interest and the EU: a framework for analysis, with evidence from the Italian case

Januari 2012 • Graziano Paolo

Analys

Hur påverkas konsumenternas ställning – nationellt såväl som på EU-nivå – av den europeiska integrationen? Kan deras inflytande som grupp i Europa öka och i vilken utsträckning är i så fall EU:s konsumentpolitik till hjälp? Och, slutligen, vilken betydelse har utvecklingen på det nationella planet för konsumenternas möjlighet att agera på EU-nivån?

Är EU en social marknadsekonomi? Sociala Europa - en antologi

Januari 2011 • Tarschys Daniel , Scharpf Fritz W. , Hettne Jörgen , Bertola Giuseppe

Rapport

Under en ganska lång period har EU:s medlemsstater försökt stöpa om EU i en mer socialt acceptabel form. Det har visserligen i stor utsträckning stannat vid ord och högtidliga förklaringar, men av Lissabonfördraget framgår att EU ska vara en social marknadsekonomi. I en antologi fördjupas innebörden av begreppet Sociala Europa. (2011:2op)

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare