Webbinarium: Sverige, kontrollen av farliga kemikalier och 25 års EU-medlemskap

När Sverige gick med i EU år 1995 var kemikaliekontrollen en prioriterad miljöfråga. Samtidigt fanns en oro för sänkta skyddsnivåer. Vid ett webbinarium den 2 december presenterades och diskuterades en ny rapport om EU-medlemskapets effekter på kontrollen av kemikalier i Sverige. Webbinariet är ett samarbete med Kemikalieinspektionen och i panelsamtalen deltog bland andra tidigare miljöministern och EU-parlamentarikern Lena Ek, tidigare utrikesministern och EU-kommissionären Margot Wallström samt Björn Hansen, direktör vid EU:s kemikaliemyndighet.

Sverige, kontrollen av farliga kemikalier och 25 års EU-medlemskap

När Sverige gick med i EU år 1995 tillhörde kemikaliekontrollen de prioriterade miljöfrågorna. Samtidigt fanns det farhågor om sänkta skyddsnivåer på grund av anpassning till EU:s regelverk. Hur har det gått och vilka lärdomar kan vi dra inför de kommande åren?

Det är ämnet för en ny studie som Sieps har tagit fram och som presenterades på ett webbinarium onsdagen den 2 december kl. 13–16. 

Mats Engström, senior rådgivare på Sieps, presenterar först sin rapport, "Sverige, EU-medlemskapet och kontrollen av farliga kemikalier".

Därefter följer två panelsamtal, det första (på svenska) om vad som skett under de 25 årens medlemskap, det andra (på engelska) om lärdomar inför framtiden. I panelsamtalen deltar bland andra tidigare miljöministern och Europaparlamentarikern Lena Ek, tidigare utrikesministern och EU-kommissionären Margot Wallström och verkställande direktören för EU:s kemikaliemyndighet Björn Hansen.

Göran von Sydow, direktör för Sieps, och Per Ängquist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen, medverkar och modererar även paneldiskussionerna.

Ämnet är särskilt aktuellt genom den nya kemikaliestrategi som Europeiska kommissionen lade fram 14 oktober.

Webbinariet är ett samarbete mellan Sieps och Kemikalieinspektionen.

Datum
 • 2 december 2020 13:00 - 16:00
Plats
 • Seminariet sändes live på denna sida. Det spelades också in och kan ses i efterhand här.
Talare
 • Anne-Sofie Bäckar, Executive Director, Internationella kemikaliesekretariatet (ChemSec)
 • Lena Ek, tidigare miljöminister och Europaparlamentariker
 • Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps
 • Björn Hansen, verkställande direktör, Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
 • Magnus Huss, förbundsdirektör, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM)
 • Mikael Karlsson, docent, Kungliga Tekniska högskolan (KTH)
 • Christina Rudén, professor, Stockholms universitet
 • Margot Wallström, tidigare utrikesminister och EU-kommissionär
Moderator
 • Göran von Sydow, direktör vid Sieps
 • Per Ängquist, generaldirektör vid Kemikalieinspektionen