GP: Coronapandemin ett hot mot EU-samarbetet

Spänningarna inom EU och svårigheten att jämföra coronakrisen med tidigare kriser kommenteras av Göran von Sydow, direktör vid Sieps.