P1-morgon: Rättsstatsprincipen splittrar EU-länderna

Under hösten inleds förhandlingar om ett lagförslag som ska ge EU möjlighet att hålla inne medel till länder som bryter mot rättsstatens principer. I reportaget kommenterar bland andra Armin von Bogdandy, professor och direktör vid Max Planck-institutet i Heidelberg, som tillsammans med Justyna Łacny har författat en Sieps-analys om samma ämne.