SVT: Är rättsstatsprincipen hotad av covid-19?

I ett panelsamtal om rättsstaten och den pågående pandemin summerar Göran von Sydow, direktör vid Sieps, framväxten av samstämmighet och konflikter kring rättsstatsprincipen inom EU.