SVT: 25 år i EU - så har svenska demokratin påverkats

Sverige har varit medlem i EU i 25 år, vilket har påverkat landet på många sätt. Hela EU befinner sig just nu i en krissituation på grund av coronaviruset och i Sverige fattar regeringen ständigt nya snabba beslut. Frågan är vad detta för med sig för hälsa och ekonomi, men även för demokratin. Riksdagens talman Andreas Norlén och Sieps direktör Göran von Sydow samtalar.