SVT Aktuellt: EU:s hjälppaket - Hur står sig Sveriges argument?

Vilka är skiljelinjerna i frågan om finansieringen av en återhämtning inom EU? Sieps direktör Göran von Sydow kommenterar i SVT:s Aktuellt inför förhandlingarna om EU:s hjälppaket.