SVT EU-magasinet: budgeten, brexit och Polen

Den knöliga långtidsbudgeten, brexit och Polens agerande kommenteras av bland andra Göran von Sydow, direktör vid Sieps.