SVT Forum: Hur bör EU:s långtidsbudget revideras för att främja återhämtningen efter covid-19-pandemin?

Digitalt panelsamtal om vägvalen i EU:s kommande långtidsbudget 2021–2027. Europaparlamentets kontor i Sverige organiserade och medverkade gjorde bland andra Daniel Tarschys, senior rådgivare vid Sieps.