SVT Forum: Hur bråttom är det med en långtidsbudget för EU?

EU:s nya långtidsbudget för utgifter och åtaganden framöver har påverkats av coronakrisen. Hinner parterna enas i tid? Harry Flam, senior rådgivare vid Sieps, deltar i ett panelsamtal arrangerat av Europaparlamentet i Sverige.