Le Monde: Skandinaver avvisar europeiska minimilöner

Sieps direktör Göran von Sydow intervjuades i Le Monde om svenskarnas syn på förslaget om gemensamma minimilöner inom unionen. (6 juni)