SvD: Sverige passivt när EU förändras i grunden

"För första gången i EU:s historia finansierar EU medlemsstaters utgifter genom gemensam upplåning." Alexandra Leonhard, forskare i nationalekonomi vid Sieps, diskuterar Sveriges förhållningssätt till EU:s återhämtningspaket i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (3 mars)