SVT Agenda: Fler länder på väg in i EU – vad innebär det för unionen?

Sieps direktör Göran von Sydow medverkade i SVT:s Agenda tillsammans med EU-minister Jessika Roswall. Ämnet för diskussionen var vad det skulle innebära för EU och det svenska medlemskapet att unionen får en rad nya medlemsländer, däribland Ukraina. (10 september)