SvD: Ministern om EU-pakten: Bättre än väntat

EU-länderna har enats om delar av migrationspakten. Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap vid Sieps, intervjuas i SvD om vad uppgörelsen innebär i praktiken. (9 juni)