SVT Agenda: Antalet asylsökande till EU ökar

Den ökade tillströmningen av flyktingar till EU innebär nya utmaningar för unionen. Bernd Parusel, forskare vid Sieps med inriktning på EU:s migrationspolitik, kommenterar i SVT:s Agenda. (24 september)