SVT: EU-val 2024: Valvaka

Sieps direktör Göran von Sydow medverkade i SVT:s valvaka efter valet till Europaparlamentet. (9 juni)